SESSIÓ 1: JOYSTICK DE PARELLS I SENARS

SESSIÓ 2: EL MOLÍ DEL ZERO I LES DESENES

SESSIÓ 3: FLOR ROBÒTICA QUE RODA

SESSIÓ 4: ABELLES CALCULADORES

SESSIÓ 5: DESENES D'ABELLES

SESSIÓ 6: LES FORMES BÀSIQUES DE L'UNIVERS

SESSIÓ 7: PIZZA PARTY

SESSIÓ 8: EL GAT GEOMÈTRIC

SESSIÓ 9: CERCLES A LA LLUNA